ul. Celna 9,
Kraków

+ 48 509-494-771
logos.poradnia@gmail.com

Odsłony: 3629

Logos Group to spółka zarządzająca dwoma Prywatnymi Przedszkolami Podwawelskie Smyki (przy ul. Racławickiej 20 oraz przy ul. Komandosów 21) oraz Niepubliczną Poradnią Logopedyczno-Psychologiczną.

Od ponad 10 lat zajmujemy się edukacją najmłodszych. Realizujemy pełne nauczanie w zakresie wychowania przedszkolnego, łącznie z realizacją programu klasy „O”. Prowadzimy również  nauczanie włączające, obejmując kształceniem specjalnym i wczesnym wspomaganiem dzieci z niepełnosprawnościami.

  

Od września 2017 otwieramy Niepubliczną Szkołę Podstawową przy ul. Celnej 9 w Krakowie.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny - 509 494 771 

 

W ramach Poradni oferujemy zajęcia diagnostyczne, terapeutyczne, profilaktyczne, wychowawcze, doradcze i edukacyjne.

Szczególnie istotnym aspektem działalności Poradni jest wspomaganie rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i społecznego dzieci i młodzieży, tak by mogły pokonać ograniczenia i bariery wewnętrzne stanowiące przeszkody w harmonijnym rozwoju osobowości i prawidłowym funkcjonowaniu w świecie zewnętrznym.

 

Kadrę pracowników Poradni tworzy zespół doświadczonych specjalistów, którzy stale dążą do zwiększania efektywności swoich działań poprzez doskonalenie własnych umiejętności, głębsze rozpoznanie potrzeb środowiska oraz oferowanie pomocy adekwatnej do oczekiwań klientów. Systematycznie poszerzają oni swoją dotychczasową wiedzę poprzez uczestnictwo w specjalistycznych kursach, szkoleniach oraz warsztatach naukowych.

 

Pracownicy Poradni są specjalistami w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą niedowidzącą, niedosłyszącą, z autyzmem oraz w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, doradztwa zawodowego i terapii rodzinnej.

Poradnia dysponuje przy tym aktualnymi testami, pomocami dydaktycznymi, sprzętem terapeutycznym, literaturą psychologiczną, pedagogiczna oraz logopedyczną, która ułatwia powiększanie wiedzy specjalistycznej, a co za tym idzie - skuteczne prowadzenie badań diagnostycznych i terapeutycznych.

 

Samodzielnie tworzymy i realizujemy programy edukacyjne oraz profilaktyczne dla dzieci i młodzieży. Propagujemy wśród nauczycieli i rodziców różnorodne i wielostronne metody pracy terapeutycznej oraz promujmy innowacyjne metody pracy z dzieckiem na każdym etapie jego rozwoju. Dbamy o rozwijanie komunikacji w naszym zespole oraz dobrą organizację pracy, w celu podnoszenia skuteczności naszych działań. Staramy się przy tym zapewnić  przyjazną, otwartą  i bezpieczną atmosferę, która sprzyja odkrywaniu i pracy na mocnych stronach każdego dziecka.