ul. Celna 9,
Kraków

+ 48 509-494-771
logos.poradnia@gmail.com

Diagnoza i terapia dysleksji

Liburska Katarzyna
Odsłony: 3024

Wykonujemy specjalistyczne badania psychologiczne i pedagogiczne na podstawie których diagnozujemy rodzaj dysfunkcji:
 

  • dysleksja,
  • dysortografia,
  • dysgrafia,
  • dyskalkulia.

 

Pełna diagnoza pedagogiczna określa:
-ocenę oraz umiejętności czytania i pisania,
-ocenę poziomu graficznego pisma,
- znajomość zasad ortograficznych.
 

Pełna diagnoza psychologiczna polega na określaniu:
- poziomu rozwoju umysłowego oraz poziomu rozwoju funkcji percepcyjno – motorycznych zaangażowanych w proces czytania i pisania,
- rozwoju innych funkcji poznawczych, emocjonalnych, społecznych.
 

Nasze opinie są równoprawne z opiniami poradni publicznych.

Kategoria: