ul. Celna 9,
Kraków

+ 48 509-494-771
logos.poradnia@gmail.com

Diagnoza i terapia psychologiczna

Liburska Katarzyna
Odsłony: 3124

Diagnoza psychologiczno - pedagogiczna dotyczy trudności szkolnych oraz różnych aspektów funkcjonowania osoby, przyczynia się do ich oceny i w konsekwencji prowadzi do wyjaśnienia mechanizmów kierujących zachowaniem człowieka.
 

Diagnoza pomaga w:
 

  • określeniu przyczyn niepowodzeń szkolnych
  • zdiagnozowaniu przyczyn trudności wychowawczych,
  • diagnozy poziomu rozwoju intelektualnego, osobowości, temperamentu, inteligencji emocjonalnej etc.Trafna diagnoza jest podstawą do dalszych działań w stosunku do dziecka, jego rodziny, środowiska szkolnego i rówieśniczego. Działania te mają charakter: profilaktyczny, korekcyjny, terapeutyczny, psychoedukacyjny, wychowawczy. Uzyskane w procesie diagnozy informacje stanowią podstawę do udzielania porad dla rodziców na użytek wspierania indywidualnego rozwoju dziecka.

Kategoria: