ul. Celna 9,
Kraków

+ 48 509-494-771
logos.poradnia@gmail.com

Diagnoza i terapia pedagogiczna

Liburska Katarzyna
Odsłony: 3256

Warunkiem niezbędnym do dalszego prawidłowego rozwoju naszych dzieci u których zdiagnozowano:
 

 • dysleksję
 • dysgrafię
 • dysortografię


jest odpowiednio prowadzona terapia pedagogiczna.
Sama opinia wraz z zaleceniami nie usprawni zaburzonych funkcji i nie spowoduje ich samoistnego ustąpienia. Nasze dziecko czeka długa i systematyczna praca .

Zajęcia terapeutyczne realizujemy w małych grupach 3 – 6 osobowych w wymiarze 2 godz. dydaktycznych tygodniowo dzieci z dysleksją, dysortografią, dysgrafią. Prowadzimy również zajęcia indywidualne. Dla każdego dziecka w oparciu o opinię opracowujemy indywidualny program terapii.

Cel zajęć:

1. Ćwiczenia funkcji odpowiedzialnych za:

 • analizę i syntezę wzrokową,
 • pamięć wzrokową;
 • koncentrację uwagi i spostrzegawczość,
 • sprawność grafomotoryczną.


2. Pracę z tekstem

 • czytanie ze zrozumieniem
 • korzystanie ze słowników,
 • umiejętność wybierania najistotniejszych informacji z tekstu,
 • umiejętność sporządzania różnych form notatek.


3. Stymulację funkcji odpowiedzialnych za naukę:

 • myślenie logiczne,
 • orientacja i wyobraźnia przestrzenna,
 • rozwój wyobraźni i fantazji,
 • stymulowanie pracy prawej i lewej półkuli mózgowej i ich współpracy.


4. Efektywne techniki uczenia się:

 • przygotowanie do zaliczeń i egzaminów,
 • rozkład materiału,
 • rozplanowanie czasu wolnego.


5. Psychoterapia:

 • modelowanie zachowań kompensacyjnych ułatwiających radzenie sobie z trudnościami w szkole,
 • odbudowa wiary we własne siły,
 • rozwijanie samodzielności.


Proponowane ćwiczenia powinny być także wykonywane w domu. Zwiększa to skuteczność terapii i może skrócić jej czas. Uczniowie mogą przedstawiać w szkole do wglądu materiały z terapii pedagogicznej, jako dowód pracy nad swoimi problemami. Regularna terapia pedagogiczna przynosi z czasem efekty zauważalne przez rodziców i w szkole.
W pracy z dzieckiem stosujemy różnorodne gry, rebusy, układanki itp. Materiały dydaktyczne i przybory udostępniamy na miejscu. Połączenie zabawy z nauką sprawiają dużo frajdy dzieciom, przychodzą na zajęcia z chęcią.

Kategoria: