ul. Celna 9,
Kraków

+ 48 509-494-771
logos.poradnia@gmail.com

Diagnoza i terapia Metodą Warnkego

Zielińska Monika
Odsłony: 2760

 

Tę nowoczesną metodę opracowaną przez Freda Warnke stosujemy w diagnozie oraz profilaktyce
i
terapii mowy, czytania i pisania. Przeznaczona jest do pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi, zmagającymi się z dysleksją oraz związanymi z nią deficytami funkcji poznawczych. Mowa, czytanie i pisanie to złożone czynności umysłowe, które rozwijają się i przebiega prawidłowo wtedy, gdy są w pełni zautomatyzowane. Jeżeli przetwarzanie bodźców słuchowych, wzrokowych i motorycznych w mózgu jest zakłócone lub przebiega zbyt wolno, mogą wystąpić nieprawidłowości w rozwoju mowy oraz nauce czytania i pisania.

 

Metoda Warnkego w szczególności skierowana jest do:

 

·         dzieci zmagających się z trudnościami w nauce,

·         dzieci zmagających się z problemami w nauce czytania i pisania,

·         uczniów z grupy ryzyka dysleksji rozwojowej oraz osób, u których dysleksję już zdiagnozowano (dysleksja rozwojowa u dzieci, dysleksja dorosłych),

·         osób z zaburzeniami przetwarzania słuchowego (APD),

·         osób z problemami w lateralizacji,

·         osób z problemami logopedycznymi (np. problemy z wymową),

·         osób jąkających się,

·         osób dorosłych chcących poprawić umiejętność czytania i pisania,

·         osób dorosłych chcących usprawnić funkcjonowanie mózgu po jego uszkodzeniu (np. po udarze),

·         dorosłych, którzy chcą opóźnić procesy demencyjne i te związane z pogorszeniem słyszenia.

 

 

 

Metoda Warnkego to kompleksowe działanie diagnostyczne i terapeutyczne, pozwala na poprawienie funkcjonowania osób objętych terapią w zakresie centralnego przetwarzania słuchowego, wzrokowego, koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz słuchowo-ruchowej, a także
w obszarze spostrzegania własnej motoryki i równowagi. Dużą grupą osób, które dzięki pracy metodą mają szansę na poprawę funkcjonowania, są te z różnego typu zaburzeniami mowy (szczególne miejsce zajmują tu osoby z afazją).

 

Skuteczność tej metody potwierdzają badania naukowe. W grupie kontrolnej biorącej udział
w tradycyjnych dodatkowych ćwiczeniach czytania i pisania, poprawę wyników odnotowano tylko o 6.8%. W grupie wykonującej treningi Warnkego poprawa była znacznie większa - aż o 42.6%!

 

 

 

Więcej informacji o Metodzie Warnkego znaleźć można na stronie: www.metodawarnkego.pl

 

 

 

 

 

Kategoria: