ul. Celna 9,
Kraków

+ 48 509-494-771
logos.poradnia@gmail.com

Terapia trudności szkolnych Instrumental Enrichment

Zielińska Monika
Odsłony: 5810

Jedną z propozycji pracy w naszej Poradni jest terapia kognitywna metodą Instrumental Enrichment (IE). Jest to metoda obecna w Polsce od niedawna, oparta na głębokim przekonaniu o modyfikowalności człowieka. Jej podstawową zasadą jest to, że wszyscy ludzie, niezależnie od wieku, przejawianych trudności czy statusu socjoekonomicznego mają zdolność do znacznego usprawniania swoich procesów uczenia się. Celem metody jest usprawnianie i uelastycznianie procesów poznawczych. Osoby objęte terapią nabierają samodzielności w myśleniu, rozwijają zdolność oceniania krytycznego, lepiej rozumieją związki logiczne, odkrywają, jakie strategie uczenia się są dla nich najkorzystniejsze. Terapia Instrumental Enrichment jest terapią aktywizującą potencjał poznawczy. Nie zakłada uczenia konkretnego materiału, który może zostać zapomniany. W trakcie sesji terapeutycznych uczymy budowania strategii efektywnego rozwiązywania zadań i problemów, a ćwiczone reguły myślenia przenoszone są na sytuacje spotykane w życiu codziennym.

Metoda adresowana jest w szczególności do osób, u których zdiagnozowano nieharmonijny rozwój intelektualny lub obniżoną sprawność intelektualną, uogólnione trudności w uczeniu, dysleksję rozwojową, dyskalkulię, ADD, ADHD oraz do wszystkich tych, którzy na co dzień zmagają się z trudnościami w zakresie funkcjonowania poznawczego takimi jak między innymi pamięć, uwaga, percepcja. Zajęcia wykorzystywane są również do stymulowania rozwoju dziecka zdolnego.

Terapia IE przeznaczona jest zarówno dla dzieci od 6 roku życia, młodzieży, jak i osób dorosłych (również seniorów). Wdrożenie metody do pracy z dziećmi pozwala w atrakcyjny sposób pokazać im, że nauka to fantastyczna przygoda, że dobrze jest umieć
w sposób skuteczny rozwiązywać problemy, a myślenie jest ważne.

Sesje terapeutyczne prowadzone są w Poradni indywidualnie lub w małych grupach przez certyfikowanych terapeutów metody.

 

 

 

Kategoria: